การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) 

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ธุรกิจ อุตสาหกรรม และครัวเรือน ในพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 74 จังหวัด ทั่วประเทศ

ด้วยการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐานปลอดภัยรวดเร็ว เชื่อถือได้มาเป็นเวลากว่า 50 ปี  PEA จึงมีความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ และประสบการณ์ในงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า  

และพร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถดังกล่าวมาให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ

“ให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทุกประเภทแบบครบวงจร

 ในราคาเหมาะสม

 มีความโปร่งใส

ใส่ใจความปลอดภัย

ได้มาตรฐานสากล

ด้วยความรวดเร็วทันกำหนดส่งมอบ

เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า”

ข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พยากรณ์อากาศ

 • พยากรณ์อากาศ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ 20/01/2018
  วันที่ 20/01/2018 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. วันนี้ - 23:00 น. วันพรุ่งนี้
  มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
  คาดหมายอุณหภูมิ (°C)
  กรุงเทพมหานคร  สูงสุด 36  ต่ำสุด 23
  ปทุมธานี  สูงสุด 37  ต่ำสุด 21
  สมุทรปราการ  สูงสุด 34  ต่ำสุด 23