Black Ribbon


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) 

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ธุรกิจ อุตสาหกรรม และครัวเรือน ในพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 74 จังหวัด ทั่วประเทศ

ด้วยการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐานปลอดภัยรวดเร็ว เชื่อถือได้มาเป็นเวลากว่า 50 ปี  PEA จึงมีความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ และประสบการณ์ในงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า  

และพร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถดังกล่าวมาให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ

“ให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทุกประเภทแบบครบวงจร

 ในราคาเหมาะสม

 มีความโปร่งใส

ใส่ใจความปลอดภัย

ได้มาตรฐานสากล

ด้วยความรวดเร็วทันกำหนดส่งมอบ

เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า”

ข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พยากรณ์อากาศ

 • พยากรณ์อากาศ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ 22/10/2017
  วันที่ 22/10/2017 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. วันนี้ - 23:00 น. วันพรุ่งนี้
  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
  คาดหมายอุณหภูมิ (°C)
  กรุงเทพมหานคร  สูงสุด 33  ต่ำสุด 24
  ปทุมธานี  สูงสุด 34  ต่ำสุด 25
  สมุทรปราการ  สูงสุด 35  ต่ำสุด 25