ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริการวิศวกรรม (ฝบว.) เข้าร่วมจัดงานและออกบูธนิทรรศการ ในงาน "สัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 32 (TEMCA2016)"

ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

กรษ. ได้เข้าร่วมการจัดประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยการออกบูธ นิทรรศการงานบริการวิศวกรรมไฟฟ้า  เพื่อเผยแพร่งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของฝ่ายบริการวิศวกรรม และเป็นโอกาสที่จะได้ประชาสัมพันธ์และแนะนำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของฝ่ายบริการวิศวกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้รับทราบและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของ PEA ณ โรงแรมสีมาธานี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

ฝ่ายบริการวิศวกรรม (ฝบว.) เข้าร่วมจัดงานและออกบูธนิทรรศการ ในงาน "สัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม TEMCA Forum & Exhibition 2015"

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

กรษ. เข้าร่วมงาน "จัดกิจกรรมส่งมอบฝายโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย" ในพื้นที่ กฟจ.ระยอง

โดยมี นายปิยพจน์ รุธิรโก อข.ก.2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายโครงการฯ 

ณ บริเวณคลองห้วยมะเฟือง ม.15 ต.ตะพง  อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558

 

กรษ. ได้เข้าร่วมการจัดประชุมผู้ใช้ไฟภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมของ กฟจ.ระยองโดยการออกบูธ นิทรรศการงานบริการวิศวกรรมไฟฟ้า  เพื่อเผยแพร่งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของฝ่ายบริการวิศวกรรม และเป็นโอกาสที่จะได้ประชาสัมพันธ์และแนะนำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของฝ่ายบริการวิศวกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของ กฟจ.ระยอง ได้รับทราบและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของ PEA ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร   โรงแรมโกลเด้นซิตี้  อ.เมือง  จ.ระยอง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558

 

กรษ. ได้เข้าร่วมการจัดประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีการแจกเอกสารแผ่นพับ และร่วมเป็นวิทยากรภายในงาน เพื่อเผยแพร่งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของฝ่ายบริการวิศวกรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มนอกนิคมอุตสาหกรรม ได้รับทราบ   และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของ PEA   ณ ห้องประชุมเพทาย โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา