กรษ. เข้าร่วมงาน "จัดกิจกรรมส่งมอบฝายโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย" ในพื้นที่ กฟจ.ระยอง

โดยมี นายปิยพจน์ รุธิรโก อข.ก.2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายโครงการฯ 

ณ บริเวณคลองห้วยมะเฟือง ม.15 ต.ตะพง  อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558