ผลงานอ้างอิง

กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 เควี ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ประจำปี 2559

กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 เควี องค์การเภสัชกรรม โรงงานธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2559

โครงการงานเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟแรงสูง (Ring Main Unit) และอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว

โครงการงานติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเคเบิลใต้ดิน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าและงานติดตั้งโคมไฟถนน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล  อำเภอละงู จังหวัดสตูล

กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 เควี บริษัทมูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน

กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/33 เควี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ภาคใต้ จำนวน 3 สาขา

กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 เควี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 เควี ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา

กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาลำปาง จังหวัดลำปาง