งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115-10 kV ชนิด Indoor GIS

บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

ระยะเวลา 12 เดือน

 

001

115 - 10 kV Indoor GIS Substation

002

Control Building and Cable Trench

003

Control Room

004

115 kV Control and Protection Panel

005

10 kV Switchgear

006

115 kV Indoor GIS

007

Station Service Transformer, Oil Pit and Oil Seperate

008

115 - 10 kV, 20/25 MVA Power Transformer

009

Control Building

010

Battery

011

115 kV Cable Riser Pole

012

Cable Room