กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาลำปาง จังหวัดลำปาง

 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา