กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 เควี ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา

 

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา