กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 เควี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา