กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/33 เควี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา