โครงการงานเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟแรงสูง (Ring Main Unit) และอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว