กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 เควี องค์การเภสัชกรรม โรงงานธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2559

 

เมื่อวันที่ 21 พษภาคม 2559 ที่ผ่านมา