กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 เควี ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา