ผลงานอ้างอิง

กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 เควี  
ภายในบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 เควี  
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115-10 kV ชนิด Indoor GIS

บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบ 115-22 kV ชนิด Outdoor AIS

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบ 115-22 kV ชนิด Outdoor GIS Bushing Type

บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/33 เควี ให้กับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 เควี

ให้กับองค์การเภสัชกรรม สาขาธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการงานบำรุงรักษาสถานี 115/22 เควี ให้กับ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่